Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ramzes van Silesia ( Ramzes FB12 )

5. 11. 2017

 

Stáj Friesian & Barock Pinto van Silesia nabízí k prodeji velmi elegantního fríského hřebce se sportovními předpoklady ( drezůra, zápřah, show )
narozen 2013


* matka Renske van Hoeve Jacolie Stb, BP STER (doposud porodila 3 fríské hříbata, již dva potomci obdrželi titul STER, kteří se zároveń narodili v naši stáji)

*otec Beart 411 Sport Preferent (hřebec, který má na svém kontu řadu výstavních, sportovních a chovatelských úspěchů).

* testace genetických vad ( Hydrocephalus, Dwarfismus, Chestnut faktor ) - negativní
* úspěšné splnění výkonnostních zkoušek v zápřeži
IBOP zkouška v zápřeži ( svod CAFK ) - 75 bodů
IBOP zkouška v zápřeži ( svod Barock Pinto ) - 49,5 bodů
* základní výcvik pod sedlem
* licentovaný fríský hřebec pro plemennou knihu Barock Pinto
* komisaři velmi kladně hodnocen plemenný typ, kvalita končetin, výborná mechanika pohybu

* svod fríských koních koní CSFHO 2016 - titul STER, šampion hřebců
* svod fríských koní CAFK 2017 - hodnocení za klus 8,5 bodů
* svod Barock Pinta 2017 - šampion hřebců

* RTG končetin v pořádku

Jen pro vážné zájemce.

http://www.vansilesia.com
https://www.facebook.com/vansilesia

Stable Friesian & Barock Pinto van Silesia
offers for sale a very elegant Friesian stallion with sports prerequisites (dressage, carridge, show), b. 2013

* mother Renske van Hoeve Jacolie Stb, BP STER (she gave birth so far 3 friesian offspring , with two offspring receiving the STER title, who were also born in our stable)

* father Beart 411 Sport Preferent (stallion who has made a number of exhibitions, sport and breeding success).

* tested of genetic defects (Hydrocephalus, Dwarfism, Chestnut Factor) - negative
* successfully completed the performance tests in the carridge
IBOP exam in carridge (lead CAFK) - 75 points
IBOP Exam in Barock Pinto - 49.5 points
* basic under-saddle training
* Licensed Friesian stallion for Barock Pinto
* By commissioners very positively evaluated breeding type, limb quality, excellent movement mechanics
* Conduction of Frisian horse CSFHO 2016 - STER title, stallion champion
* Frisian horse race CAFK 2017 - rating of trot 8.5 points
* Lead Barock Pinto 2017 - Stallion Champion

* X Rays OK

Only for serious candidates.


http://www.vansilesia.com
https://www.facebook.com/vansilesia

 

foto

foto

foto

37603474_247604509181333_4440439341554073600_n.jpg

36837811_237234590218325_1969443325001859072_n.jpg